משפטי

נגישות
כספונט פועלת בתיאום ופטור מטעם נציבות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים.

כללי
אנו מתפעלים את המערכת בהקפדה רבה ככל שניתן, ויודעים כי הפעילות בדגש על נושא דמי שירות מתקיימת על פי נהלים מקובלים. אם סבור גוף כזה או אחר, עורך דין או משפטן כי יש מקום לתיקון, אנא פנו אלינו טרם פנייה לערוצים אחרים, משפטיים, ייצוגיים או כל דבר דומה.

חייגו עכשיו
שכחתי ססמה